Skip to main content

สารจาก บก.

  • และแล้วการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับ หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 ทีม ได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการเพื่อต่อสู้กับโจทย์ข้อสอบที่มีความท้าทาย พร้อมกับการแถลงการณ์โต้ตอบกันระหว่างทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างน่าตื่นเต้น ในที่สุดก็ได้ทีมผู้ชนะเลิศ คือทีมหมายเลข 06 นายณัฐพงค์ ทรายหมอ และนายปิยะณัฐ พูลจันทร์ ส่วนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คือ...

เรื่องล่าสุด

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก