Skip to main content

สารจาก บก.

  •  

    สวัสดีครับทุกท่าน ในโอกาสที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานของศูนย์นิติศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสงานด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อ...

เรื่องล่าสุด

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก