Skip to main content

สารจาก บก.

  • กลับมาพบกันอีกครั้ง กับกิจกรรมของศูนย์นิติศาสตร์ ที่เคยได้แจ้งไว้ว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเอกชน สถาบันการเงิน และสำนักงานทนายความ นั้น ขณะนี้ศูนย์นิติศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อสถานที่รับฝึกงานภาคปฏิบัติ และรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งแต่ละสถานที่ก็รับนักศึกษา่ฝึกง...

เรื่องล่าสุด

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก