Skip to main content

สารจาก บก.

  • การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ผลสรุปคือ

    ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือ นายณัฐพงค์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา

    ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากอัยการสูงสุดแ...

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก