Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง" รวมเป็นหมู่ สู้เป็นกลุ่ม : ดำเนินคดีแบบกลุ่มดีอย่างไร ? " ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม น.211 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

  ข่าวสารและกิจกรรม
  webmaster
  08/12/2015 - 00:05
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รักนี้แก้ยังไง ก่อนจะได้เธอมาครอง (พ.ร.บ.คู่ชีวิต)" ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม น.222 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามรายละเอียดที่แนบมา 

   

  ข่าวสารและกิจกรรม
  webmaster
  06/26/2015 - 15:24
 • สัมมนาวิชาการ เรื่อง รู้เท่า เข้าใจ ปัญหาซื้อขายออนไลน์
  โดยมีวิทยากรจาก 3 หน่วยงาน คือ
  1.นายพิฒเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  2.ตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)
  3.รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  จัดเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2558
  เวลา 13.00 -16.45 น.
  ณ ห้องศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย (น 322) มธ.ท่าพระจันทร์

  ข่าวสารและกิจกรรม
  webmaster
  04/05/2015 - 06:01
 • ข้อเท็จจริง 
   มารดาของผู้ร้องทำห้องพักให้บุคคลอื่นเช่า ได้ทำการแยกมิเตอร์ไฟไหญ่ 1 อัน และแยกมิเตอร์ย่อยออกตามห้องพักแต่ละห้อง ซึ่งมีอยู่ห้องหนึ่งที่น้าชายและครอบครัวอาศัยอยู่โดยอาศัยสิทธิตามพินัยกรรมที่เจ้ามรดกยกให้   น้าชายและครอบครัวก็ได้อาศัยอยู่เป็นเวลานาน ไม่เคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเวลากว่า 7 ปี ทุกครั้งที่มารดาผู้ร้องทวงถาม ก็เพิกเฉยและตอบกลับว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
   
  ประเด็นคำถาม
   1. น้าชายของผู้ร้องต้องรับผิดในค่าน้ำ-ค่าไฟหรือไม่
   

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 15:50
 • ข้อเท็จจริง
   ผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าบ้านกับเจ้าของบ้านเช่าในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ผู้ร้องวางเงินประกันความเสียหายจำนวน 15,000 บาท สัญญาเช่าดังกล่าวไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาไว้ ต่อมาผู้ร้องได้บ้านเช่าแห่งใหม่ซึ่งมีราคาถูกกว่า คือ เดือนละ 3,000 บาท  ผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญาเช่ากับเจ้าของบ้านเช่าโดยผู้ร้องได้บอกกล่าวล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน แต่เจ้าของบ้านเช่าแจ้งว่าบ้านที่เช่าเกิดความเสียหายบริเวณพื้นบ้าน ส้วมชำรุด  ฝ้าพังบางส่วน จึงให้ผู้ร้องซ่อมแซม ผู้ร้องใช้เวลาซ่อมนานประมาณ 1 เดือน 

  ประเด็นคำถาม
   ระยะเวลาที่ผู้ร้องซ่อมแซมบ้านเช่าเป็นเวลา 1 เดือน ผู้ร้องต้องเสียค่าเช่าหรือไม่ จะมีวิธีการที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าเดือนดังกล่าวหรือไม่  โดยในสัญญาไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้ หากฟ้องจะชนะคดีหรือไม่ 

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 15:41
 • ข้อเท็จจริง
   เมื่อประมาณปลายปี 2556 ผู้ร้องเคยฝากเงินจำนวน 30,000 บาท ให้คนรู้จักเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ ไอโฟน 5s ที่ประเทศสิงคโปร์  เวลาผ่านมาประมาณ 1 ปี แล้ว ผู้ร้องพยายามติดต่อกับบุคคลดังกล่าว  เขาบอกว่าให้รอก่อน เขาจะฝากคนอื่นไปซื้ออีกที  จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับของเลย  ผู้ร้องต้องการขอเงินคืน  เขาก็ผลัดมาเรื่อยๆ

  ประเด็นคำถาม
   สามารถแจ้งความ หรือดำเนินคดีได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 15:16
 • ข้อเท็จจริง
   ผู้ร้องได้ขายหอพักให้ผู้ซื้อโดยตกลงราคากันเป็นเงินจำนวน 14 ล้านบาท ผู้ซื้อวางมัดจำและขอกู้เงินจากธนาคารกสิกร กำหนดวันนัดโอนคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 พอถึงกำหนดวันนัดโอนปรากฏว่าผู้ซื้อยังขาดเงินอีก 5 บ้านบาท แต่ผู้ซื้อขอร้องว่าผู้ซื้อมีความจำเป็นต้องโอน มิฉะนั้นผู้ซื้อจะถูกธนาคารปรับที่ไม่รับเงินตามที่ทำเรื่องกู้ไว้  ผู้จัดการธนาคารรับปากว่าจะทำเรื่องเปิด OD ให้ผู้ซื้อภายในหนึ่งเดือน ผู้ร้องคิดว่าไม่มีใครช่วยดูแลหอพักจึงตัดสินใจขาย  ผู้ซื้อสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้า 1 เดือน แต่พอครบกำหนดวันที่ลงในเช็คปรากฏว่าเบิกเงินไม่ได้เพราะธนาคารไม่อนุมัติ OD  ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 จึงเจรจากับผู้ซื้อแล้วได้เงินมา 1.3 บาท  ต่อมาเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557 ผู้ซื้อนำหอพักไป refinance ที่ UOB ได้วงเงินกู้เพิ่ม แต่เมื่อหักค่าปรับชำระหนี้ก่อนกำหนดที่กสิกรแล้ว เหลือเงินมาชำระหนี้เพิ่มเพียง 1 แสนบาท  และปิดบัญชีที่กสิกร รวมทั้งบัญชีเช็คที่จ่ายมาก่อนด้วย และที่ธนาคาร UOB ผู้ซื้อไม่มีบัญชีกระแสรายวันจึงไม่มีเช็คมาเปลี่ยน

  ประเด็นคำถาม
   1. ควรทำสัญญากับผู้ซื้ออย่างไรต่อไป ที่จะสามารถฟ้องร้องได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
   2. หากผู้ซื้อตาย เราจะเรียกร้องเงินส่วนที่ค้าง  3.6 ล้านบาท  จากผู้รับมรดกของเขาได้หรือไม่ ต้องให้บุคคลใดมาลงชื่อรับรู้เพิ่มหรือไม่
   3. หนี้ที่ค้างชำระมีอายุความเท่าไร  นับแต่เมื่อใด

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 12:00
 • ข้อเท็จจริง 
   ผู้ร้องซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอ็ปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 4s สีขาว (iphone 4s) ระยะเวลายังไม่ครบ 10 เดือน (ปัจจุบันคือเดือนธันวาคม 2557) จากร้านค้าที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โดยวิธีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ในขณะเปิดใช้เครื่องผู้ร้องพบว่ารูปไอคอนแอ็ปเปิ้ลแสดงเป็นสีดำ ซึ่งเพื่อนของผู้ร้องแจ้งแก่ผู้ร้องว่าสีตัวเครื่องโทรศัพท์และรูปไอคอนแอ็ปเปิ้ลจะต้องเป็นสีเดียวกัน นอกจากนั้นผู้ร้องได้ตรวจสอบจากหมายเลขตัวเครื่องโทรศัพท์ พบว่าหมายเลขตัวเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวมีการซื้อขายมาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ผู้ร้องสอบถามจากทางร้านซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียน iCloud ให้แก่ผู้ร้อง แต่ทางร้านค้าปฎิเสธว่าไม่มีข้อมูลสำรองสำหรับลูกค้า ผู้ร้องคิดว่าตนถูกร้านค้าหลอกขายโทรศัพท์มือสองให้แก่ตน

  ประเด็นคำถาม
   ผู้ร้องควรดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 11:55
 • ข้อเท็จจริง 
   ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าโรงงานกับนาง ก. ในราคาเดือนละ 100,000 บาท ภายหลังทราบว่า นาง ก.นำโรงงานดังกล่าวไปจำนองไว้กับธนาคารและผิดนัดชำระหนี้ต่อธนาคาร จนเป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีจนคดีถึงที่สุด นาง ก.ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึด อายัดทรัพย์และนำโรงงานที่บริษัทฯผู้ร้องเช่าอยู่ออกขายทอดตลาด ธนาคารซึ่งเป็นโจทก์ในคดีได้เป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้พร้อมชำระเงินให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 อย่างไรก็ตามชื่อในโฉนดที่ดินยังคงเป็นชื่อเจ้าของกรรมเดิมอยู่  ส่วนระยะเวลาตามสัญญาเช่าของบริษัทฯผู้ร้องยังไม่ครบระยะเวลา ธนาคารได้ติดต่อให้บริษัทผู้ร้องดำเนินการเช่าโรงงานต่อกับธนาคาร หากเอกสารสัญญายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

  ประเด็นคำถาม
   1.การเปลี่ยนตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่า เป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดหรือไม่
   2.ผู้ร้องต้องชำระค่าเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 ให้แก่นาง ก. หรือธนาคาร

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 11:37
 • ข้อเท็จจริง 
   ผู้ร้องทำสัญญาจะขายที่ดินตามแบบฟอร์มที่ดาวโหลดทางอินเตอร์เน็ตกับผู้ซื้อ ในวันทำสัญญาผู้ซื้อได้วางมัดจำไว้จำนวน 1 ล้านบาท ส่วนราคาที่ดินที่ตกลงไว้จำนวน 6,300,000 บาท สัญญากำหนดวันทำสัญญาซื้อขายไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2558 ในวันทำสัญญาผู้ซื้อแก้ไขเนื้อหาสัญญาจากเดิมในข้อที่มีเนื้อหาว่า
    “ในกรณีที่ผู้จะผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายริบเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้ผู้จะขายทั้งหมด และถ้าผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อบังคับผู้จะขายให้ปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จะซื้อในอันที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้จะขายถ้าหากจะพึงมี”
  โดยเพิ่มเติมข้อความว่า “และผู้จะขายตกลงยอมชำระค่าปรับ 3 เท่าของจำนวนเงินที่วางมัดจำไว้ให้แก่ผู้จะซื้อหากผิดข้อตกลงในสัญญานี้”

  ประเด็นคำถาม
   ผู้ร้องกังวลว่า หากผู้จะซื้อใช้เทคนิคให้ผู้ร้องกลายเป็นผู้ผิดสัญญา มีวิธีป้องกันอย่าไรได้บ้าง เนื่องจากพฤติการณ์ของคู่สัญญาในขณะปัจจุบันไม่น่าไว้วางใจ อีกทั้งค่าปรับในกรณีผิดสัญญาที่ผู้ร้องต้องชำระมีจำนวนถึง 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก

  คลังคำตอบ
  webmaster
  03/13/2015 - 11:24