Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ข้อเท็จจริง

            ข้าพเจ้าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จากศูนย์บริการโทรศัพท์ในราคา 3,999 บาท โดยพนักงานขายได้สอบถามว่าข้าพเจ้าพอใจในบริการและสินค้าหรือไม่ ข้าพเจ้าจึงตอบว่าต้องการซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้แต่เป็นอีกสีหนึ่งพร้อมกับยื่นเงินจำนวน 4,000 บาท และบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานขาย พนักงานขายจึงทอนเงินให้ผู้ร้องและขอถ่ายรูปการส่งมอบโทรศัพท์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ในวันซื้อขายดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบสินค้าว่ามีใบประกันสินค้าและสัญญาซื้อขายหรือไม่ แต่หลังจากที่เปิดใช้งานโทรศัพท์กลับพบว่ามีการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) และอีเมล (G-Mail) เรียบร้อยแล้ว

  ประเด็นคำถาม

  1. ข้าพเจ้าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 หรือไม่
  2. ข้าพเจ้าสามารถแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำความผิดของพนักงานขายได้หรือไม่ และเป็นความผิดฐานใด

  ข้อกฎหมาย

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159, 175, 176, 178, 181
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96, 341
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 5, 7, 9 และ 10
  คลังคำตอบ
  admin
  06/22/2020 - 11:02
 • เผยแพร่ความรู้
  admin
  02/19/2020 - 16:20
 • ข้อเท็จจริง  

  บิดาของข้าพเจ้าโอนที่ดินให้แก่ข้าพเจ้าโดยเสน่หาจำนวน 2 ไร่ตั้งแต่ปี 2549 หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำที่ดินที่ได้รับมาไปจำนองประกันหนี้เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ในปี 2552 เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการปลูกสร้างบ้าน 1 หลังตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นลงในที่ดินข้างต้น

   

  ประเด็นคำถาม

  1. บิดาของข้าพเจ้าสามารถฟ้องร้องเรียกที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากข้าพเจ้าได้หรือไม่
  2. หากภรรยาของข้าพเจ้าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวต่อจากข้าพเจ้าจะถือว่ามีการเปลี่ยนมือผู้เป็นเจ้าของหรือไม่

   

   

  คลังคำตอบ
  admin
  07/24/2019 - 19:37
 • 1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จำเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

  2. ผู้เสียหายมีกี่คน

  มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  07/18/2019 - 21:50
 • ประเด็นคำถาม

  การใช้กัญชาในทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/20/2019 - 14:12
 • ข้อเท็จจริง  

       หมู่บ้านของผู้ร้องเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย (“นิติบุคคลฯ”) ได้รับโอนสาธารณูปโภคโดยคำสั่งศาลเมื่อกลางปี 2561  โดยสมาชิกของหมู่บ้านได้ให้ความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าบำรุงจากบุคคลภายนอกซึ่งใช้ถนนอันเป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเป็นทางผ่าน เนื่องจากถนนดังกล่าวสามารถใช้เป็นทางลัดออกไปได้หลายทาง ปรากฏว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งอ้างตนว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากภาระจำยอมโดยอายุความ สามารถใช้สิทธิเดินทางผ่านถนนดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องชำระค่าบำรุง แต่หน่วยงานดังกล่าวก็ไม่สามารถแสดงรายละเอียดใด ๆ แห่งภาระจำยอมต่อนิติบุคคลฯ ได้ โดยอ้างว่าเป็นเพราะกรมที่ดินได้ทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วน

  ประเด็นคำถาม

  1) นิติบุคคลฯ ควรดำเนินการอย่างไร

  2) นิติบุคคลฯ จะสามารถดำเนินการร้องขอต่อศาลหรือกรมที่ดินเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ชาดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างนิติบุคคลฯ และหน่วยงานในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/19/2019 - 14:23
 • ข้อเท็จจริง  

       เพื่อนบ้านของผู้ร้อง (“คู่กรณี”) สร้างสระว่ายน้ำในบริเวณที่เกือบติดกับกำแพงบ้านของผู้ร้อง และวางกระถางต้นไม้เป็นแนวยาวบนถนนของหมู่บ้านเป็นเหตุให้ผู้ร้องเข้าออกบ้านของตนได้ลำบาก

  ประเด็นคำถาม

  • ผู้ร้องสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อนบ้านดังกล่าวได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  06/18/2019 - 10:34
 • ข้อเท็จจริง

  ในการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีมติเสียงข้างมากในเรื่องอัตราค่าส่วนกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคดังนี้

  1.สำหรับผู้ค้างจ่ายค่าส่วนกลางในปี พ.ศ.2555-2560 ให้ลดค่าส่วนกลางที่ค้างชำระ 50% ของค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายจริง ส่วนในปี 2561 และปีถัดไปให้ชำระเต็มจำนวน ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังที่ 1 ค้างชำระค่าส่วนกลางรายเดือนในปี 2555-2560 เป็นเงินปีละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินค้างชำระทั้งสิ้น 42,000 บาท หักส่วนลด 50% คงเหลือ 21,000 บาท และค่าส่วนกลางในปี 61 และ ปี 62 จ่ายจำนวนเต็ม ดังนั้น บ้านหลังนี้จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางปี 2555 -2562 รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท

  2.สำหรับผู้ที่จ่ายค่าส่วนกลางตรงเวลาจะได้รับส่วนลด 25% ของค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายจริง เป็นเวลา 2 ปี คือในปี2561-2562 ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังที่ 2 ชำระค่าส่วนกลางรายเดือน ในปี2555-2560 ตรงเวลาทุกปี เป็นจำนวนปีละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท และได้รับส่วนลด 25% ในปี 61 และ ปี 62 คิดเป็นเงินปีละ 5,250 บาท ดังนั้น บ้านหลังที่ 2 ต้องจ่ายค่าส่วนกลางสำหรับ ปี 2555-2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท

  ประเด็นคำถาม

  • ในกรณีบ้านหลังที่ 2 ต้องเสียผลประโยชน์จากมติคณะกรรมการหมู่บ้านในเงินส่วนต่าง 17,500 บาท เจ้าของบ้านหลังที่ 2 สามารถเรียกร้องค่าเสียผลประโยชน์ดังกล่าวได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  06/18/2019 - 10:31
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเช่ารถแล้วถูกโกงเงินค่ามัดจำ

  ประเด็นคำถาม

  ผู้ร้องสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/18/2019 - 10:26
 • คำพิพากษาศาลฎีกา คดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย https://drive.google.com/file/d/1Qy4Ykfx_7Ogrpl14wKqkIYlGKZmsL-55/view
  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  06/14/2019 - 11:33