Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 •           ชายสัญชาติจีนสมรสกับหญิงสัญชาติไทย มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชายชาวจีนมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต่อมาภรรยาชาวไทยเสียชีวิต สามีชาวจีนต้องการให้บิดาของภรรยาเป็นผู้จัดการมรดกจึงลงชื่อในหนังสือให้ความยินยอมของทายาทเป็นภาษาจีนพร้อมแนบหนังสือเดินทางและสำเนาให้ด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในฐานะทายาทโดยธรรมและผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรเพื่อให้บิดาของภรรยาร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก

  ประเด็นคำถาม

            การลงลายมือชื่อเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อหรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  07/26/2018 - 08:06
 •           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ติดต่อผู้เช่าให้มาดูบ้าน เมื่อดูเสร็จผู้เช่าต้องการเช่าทันที แต่ขณะนั้นสัญญายังไม่พร้อม ผู้เช่าจึงสั่งจ่ายเช็คในนามนิติบุคคล ลงวันที่ล่วงหน้า 2 ฉบับ ในฉบับแรกมีลักษณะขีดคร่อมที่หัวเช็คระบุ “จ่ายเงินสด” และไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือ จำนวน 10,000 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 2 จำนวน  20,000 บาท ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยตกลงว่าจะทำสัญญาเช่าในอาทิตย์ถัดไป แล้วผู้ให้เช่าจึงได้มอบกุญแจบ้านแก่ผู้เช่า  

  • ในวันถัดมา คือวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ผู้เช่าอ้างว่าในบ้านมีเห็บ หมัด เป็นจำนวนมาก จึงได้ว่าจ้างคนมาฉีดยาฆ่าเห็บ หมัด เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท ให้ผู้ให้เช่าโอนเงินมาให้ด้วย ผู้ให้เช่าเห็นว่าเป็นเหตุที่มาจากผู้เช่าคนก่อนที่นำสุนัขเข้ามาเลี้ยงจริง จึงโอนเงินไปให้   
  • ต่อมาผู้เช่าติดต่อมาบอกว่าไฟเพดานในบ้านมีลักษณะเก่า ไม่สวยงาม และเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด หรือไฟช็อต อาจถึงตายได้ ผู้เช่าได้เสนอว่าตึกเก่าที่เขาประกาศขายมีโคมไฟเพดานสวยๆ อยู่ และส่งภาพให้ผู้ให้เช่าดูทางไลน์ อยากจะยกให้ผู้ให้เช่า แต่ผู้ให้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าถอดและขนย้ายจุดละ 600 บาท ทั้ง 12 จุด เป็นเงิน 7,000 บาท ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงและได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปให้  
  • ต่อมาผู้เช่าระบุว่าเห็บ หมัดมีจำนวนมากจนผู้รับจ้างฉีดยาฯ ทำงานไม่สำเร็จจะขอคืนเงินให้ ให้ผู้ให้เช่าส่งเลขบัญชี แล้วจะโอนเงินคืน แต่ผู้ให้เช่าก็ไม่ได้รับเงินดังกล่าวคืนแต่อย่างใด โดยผู้เช่าแจ้งเพิ่มว่าในบ้านเช่ามีปลวกกำลังกัดกินตู้เสื้อผ้าบิ้วท์อิน ต้องกำจัดปลวก โดยไม่ขอใช้บริการจากบุคคลของผู้ให้เช่า เนื่องจากเขาได้ว่าจ้างคนรับกำจัดเห็บ หมัดเดิมมากำจัดปลวกแล้วมีค่าใช้จ่าย7,000 บาท และได้แจ้งให้ผู้เช่าโอนเงินไปเพิ่มอีก 3,500 บาท เพื่อทำสัญญากำจัดปลวก เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่ทราบว่าหลังจากการดำเนินการครั้งแรกแล้วมีการดำเนินการต่อหรือไม่  
  • ต่อมาระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2560 ผู้เช่าทำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย บอกผู้ให้เช่าว่า ประตูเข้าบ้านมี 3 ทางไม่ดี ออฟฟิศที่ตนขายไปนั้นมีกระจกที่ถอดออกมา และรู้จักผู้รับเหมาจะดำเนินการให้ในราคา 30,000 บาท ผู้ให้เช่าเห็นว่าประตูเก่าไม่ค่อยดีแล้วจึงตกลงโอนเงินวางมัดจำไปให้จำนวน 15,000 บาท หลังจากนั้นผู้เช่าได้โทรมาแจ้งว่ามีความเข้าใจผิดเรื่องประตู เมื่อผู้ให้เช่าดูแบบเห็นว่าไม่สวยจึงไม่ตกลงด้วย วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้เช่าจึงไปซื้อประตูใหม่ราคา 40,000 บาท ทำให้ราคารวมการทำประตูทั้งหมดกลายเป็น 60,000 บาท อย่างไรก็ตามผู้ให้เช่าไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเติมในส่วนนี้เนื่องจากตรวจสอบพบว่าสถานะการเงินผู้เช่ากำลังมีปัญหา  
  • และเมื่อนำเช็คฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ไปขึ้นเงิน ธนาคารได้ตีคืนกลับมาแล้วแจ้งว่าบัญชีปิดไปแล้ว แต่ผู้ให้เช่ายังไม่ได้นำเช็คอีกฉบับไปขึ้นเงินเพราะคาดว่าคงขึ้นเงินไม่ได้เช่นกัน แน่นอน  

            ทั้งนี้ผู้ให้เช่าได้แจ้งให้ผู้เช่าย้ายออกในภายวันที่ 31 ตุลาคม 2560

  ประเด็นคำถาม  

  1. สามารถเอาผิดผู้เช่าได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากไม่มีสัญญาเช่า แต่ได้รับเช็คมา 2 ฉบับเป็นหลักประกันในการขอเข้าอยู่  
  2. ผู้ให้เช่าจะสามารถเรียกร้องเงินที่ถูกหลอกไปได้หรือไม่ เพราะผู้เช่าอ้างว่าได้โอนเงินทั้งหมดให้กับบุคคลที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ไปแล้ว ส่วนที่เป็นค่าทำไฟผู้ให้เช่าโอนตรงไปที่บัญชีของบุคคลที่ 3 นั้นจะโอนคืนต้องคุยกับบุคคลเหล่านั้นก่อน ซึ่งผู้เช่าไม่เคยนำหลักฐานการโอนมาแสดงให้เห็นเลย
  คลังคำตอบ
  admin
  07/25/2018 - 12:14
 •           คุณพ่อของผู้ร้องได้กู้ยืมเงินจากคุณป้าของผู้ร้องไปเป็นจำนวน 180,000 บาท เมื่อหลายปีมาแล้ว ต่อมามีการแบ่งมรดกกัน(ผู้ร้องมิได้ให้ข้อมูลว่าแบ่งมรดกของใคร จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการแบ่งมรดกของปู่ผู้ร้อง เนื่องจากมีการแบ่งให้กับพี่น้องทั้งหมด 9 คน) มีการตั้งผู้จัดการมรดก และแบ่งมรดกออกเป็น 9 ส่วนตามจำนวนทายาทซึ่งเป็นพี่น้องกัน คุณป้าของผู้ร้องจึงแจ้งแก่ผู้จัดการมรดกว่าคุณพ่อของผู้ร้องติดหนี้คุณป้า ผู้จัดการมรดกจึงโอนมรดกในส่วนที่คุณพ่อของผู้ร้องจะต้องได้ให้กับคุณป้าไปโดยที่คุณพ่อของผู้ร้องไม่ทราบและไม่ได้ยินยอมด้วยในการจัดการทรัพย์มรดกเช่นว่านี้ ปัจจุบันคุณพ่อของผู้ร้องได้เสียชีวิตลงแล้ว และคุณป้าได้โอนที่นาแปลงนั้นให้กับบุตรของคุณป้า

  ประเด็นคำถาม

  • ผู้ร้องสามารถเรียกที่นาในส่วนที่คุณพ่อผู้ร้องมีสิทธิจะได้ตามกฎหมายคืนจากคุณป้าได้หรือไม่
    
  คลังคำตอบ
  admin
  07/20/2018 - 09:34
 •           ผู้ร้องเป็นเจ้าของบริษัทเอกชน มีลูกจ้างขอลาเพื่อไปเกณท์หารเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งตามระเบียบการลาของบริษัทอนุญาตให้ลากรณี Leave Without Pay (การลาโดยไม่รับค่าจ้าง) เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยทางบริษัทไม่ติดใจการลา สามารถอนุมัติการลาดังกล่าวได้เพียงแต่ลูกจ้างจะมีสองสถานะคือ เป็นผู้รับราชการทหารและเป็นพนักงานของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายไม่รับลูกจ้างที่ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารเข้าทำงาน บริษัทผู้เป็นนายจ้างจะสามารถกำหนดระเบียบการลาไปรับราชการทหารของลูกจ้างได้อย่างไรบ้าง เพื่อมิให้ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

  คลังคำตอบ
  admin
  07/19/2018 - 14:10
 •           ผู้ร้องเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำงานมาเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยบริษัทนายจ้างได้ทำสัญญาจ้างแบบปีต่อปี หากเป็นกรณีที่บริษัทนายจ้างไม่ประสงค์ต่อสัญญารายปีอีกต่อไป เนื่องจากต้องการให้ลูกจ้างลาออกจากบริษัทกรณีหนึ่ง หรืออีกกรณีหนึ่งหากลูกจ้างยื่นใบลาออก ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  07/19/2018 - 13:52
 • ผู้ร้องเลี้ยงสุกร จำนวน 3 ตัว ในสถานที่ซึ่งมีระยะห่างจากบ้านเรือนประมาณ 60 เมตร มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ เหตุคือ มีผู้แจ้งไปยังเทศบาลที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ ว่ามีกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร จึงมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ และสาธารณสุข เข้ามาตรวจสอบ โดยพบว่า ไม่มีกลิ่น เนื่องจากมีการจัดเก็บมูล และล้างทำความสะอาดดี ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน วุ่นวาย

  การเลี้ยงสุกร 3 ตัว มีกลิ่นน้อยมาก เข้าใจว่าโดนกลั่นแกล้ง สามารถดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนได้หรือไม่ 

  คลังคำตอบ
  admin
  07/17/2018 - 15:25
 •           ศูนย์นิติศาสตร์ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ในวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใน 4 พื้นที่ ดังนี้

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  02/02/2018 - 15:53
 • เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “SIT IN THE BAR” ขึ้น โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (คพน.) และกลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.)ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์นิติศาสตร์

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  11/24/2017 - 19:25
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ
  โดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด ในหัวข้อ "รู้ทันประเด็นกฎหมาย เข้าใจนวัตกรรมฟินเทค" (Key Legal Issues to Riding the FinTech Boom)
  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  08/01/2017 - 10:49
 • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  07/11/2017 - 09:47