Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ครอบครัวของผู้ร้องเปิดกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ปรากฏว่ามีผู้เช่าบางรายค้างชำระค่าเช่ามาแล้ว 3 - 4 เดือน คิดเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท

  ประเด็นคำถาม

  1.) ในกรณีผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ฝ่ายผู้ร้องมีสิทธิดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าเช่า หรือเพื่อยกเลิกสัญญาและให้ผู้เช่าย้ายออกจากอาคารที่เช่า

  2.) ฝ่ายผู้ร้องสามารถระบุข้อสัญญาเพื่อกำหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า หรือเพื่อกำหนดให้อำนาจฝ่ายผู้ร้องในการดำเนินการเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าได้หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:51
 • ข้อเท็จจริง  

  ต้องการสอบถามว่า เมื่อมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว กรณีผู้ตายไม่มีทรัพย์อื่นใดอีก นอกจากบ้านที่พักอาศัย หากทายาทส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันทรัพย์มรดกดังกล่าวเพราะยังใช้เป็นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ควรดำเนินการอย่างไร

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้จัดการมรดกต้องยื่นคำขอเพื่อลงชื่อเป็นผู้จัดการมรดกในโฉนดหรือไม่

  2. หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในการทำบัญชีทรัพย์สิน ผ่านมาหลายปีแล้วควรต้องไปยื่นเรื่องหรือไม่ เมื่อทายาทส่วนใหญ่ไม่ต้องการขายทรัพย์สินนั้น

  3.ควรต้องดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:31
 • ข้อเท็จจริง  

  แฟนเก่าของเพื่อนผู้ร้องได้ยืมเงินเพื่อนผู้ร้องเป็นจำนวน 2,000 กว่าบาท ผู้ร้องไม่แน่ใจว่าคู่กรณีได้กู้ยืมเงินเพื่อนผู้ร้องไปตั้งแต่เมื่อใดและมีสัญญากู้ยืมหรือไม่ แต่คู่กรณีน่าจะได้กู้ยืมเงินไปเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว และเพื่อนของผู้ร้องซึ่งกำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการชำระค่าเทอมในภาคเรียนนี้ จึงได้บอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้แต่ก็ถูกปฏิเสธตลอดมา

  ประเด็นคำถาม

  เพื่อนของผู้ร้องสามารถแจ้งความดำเนินคดีอาญาได้หรือไม่ หรือมีแนวทางในการเรียกให้คู่กรณีชำระหนี้ได้อย่างไรบ้าง หากมีการกู้ยืมเงินตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:30
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเช่าที่ดินกับวัดและได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินมาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี โดยผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ก่อสร้างและได้รับเอกสารสิทธิ์จากสำนักงานที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมามีบุคคลอื่นประสงค์จะสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของวัดติดกับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง ผู้ร้องเกรงการก่อสร้างอาคารเพิ่มบนที่ดินเดียวกันและจะก่อสร้างติดกับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารพาณิชย์ของผู้ร้องให้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการก่อสร้างอาคารต้องมีการคำนวณน้ำหนักโดยรวมของอาคารใหม่และอาคารของผู้ร้อง รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของดิน เพื่อใช้ในการกำหนดระยะห่างระหว่างฐานราก

  ผู้ร้องได้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเรื่องการเว้นระยะห่างของอาคาร แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าการอ้างสิทธิพื้นที่ข้างเคียง กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิเฉพาะเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เจ้าของอาคาร

  ประเด็นคำถาม

  1. ใครเป็นผู้มีสิทธิกล่าวอ้างเรื่องสิทธิ “พื้นที่ข้างเคียง” ตามกฎหมาย และผู้ร้องสามารถอ้างสิทธิใดได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง

  2. ผู้ร้องสามารถอ้างกฎหมายใด เพื่อร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารใหม่ ต้องดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คำนวณน้ำหนักของอาคารใหม่และน้ำหนักอาคารที่ก่อสร้างเดิมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้กำหนดระยะห่างระหว่างฐานของอาคารใหม่กับฐานของอาคารเดิม เพื่อความปลอดภัยของอาคารก่อนดำเนินการก่อสร้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:28
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องและเพื่อนรวม 2 คนร่วมกันทำกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจลงลายมือชื่อแต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องต้องการมอบอำนาจให้เพื่อนลงลายมือชื่อในเอกสาร ภพ.20 และหนังสือรับรองของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อใช้ในการเสนอราคางานรับเหมาก่อสร้าง จึงต้องการสอบถามว่าหนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

  ประเด็นคำถาม

  1. การมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:25
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 ได้สั่งจองวัตถุมงคล(เช่าพระ) กับผู้ให้เช่าพระผ่านทาง Facebook โดยต้องโอนเงินให้กับผู้ให้เช่าก่อนและรับพระเครื่องทีหลัง ผู้ร้องจึงได้ตกลงเช่าซื้อและโอนเงินตามที่ได้ตกลงกันเป็นจำนวน 785,000 บาท กำหนดรับพระเครื่องในวันที่ 1 กันยายน 2561 แต่ผู้ให้เช่าพระไม่มาตามนัดและได้ปิด Facebook รวมถึงบัญชีธนาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถติดต่อกับคู่กรณีผู้ให้เช่าพระได้อีก ผู้ร้องและผู้เสียหายคนอื่นๆถูกผู้ให้เช่าพระคนดังกล่าวโกงเงินจากการให้เช่าพระ รวมเป็นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท จึงได้รวมตัวกันแจ้งความร้องทุกข์ที่ ปอท.(กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ในคดีของผู้เสียหายคนอื่นๆนั้น พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความและออกหมายเรียกแล้ว ส่วนคดีของผู้ร้องยังมิได้ดำเนินการแจ้งความเนื่องจากผู้ร้องเกรงว่าจะกระทบต่อการเรียน หลังจากนั้นผู้ร้องได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ปอท.ว่าคู่กรณีได้มอบตัวและมีทนายความเข้าสู้คดีในเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การว่าถูกโกงโดยคนชื่อศักดิ์ และคู่กรณีแจ้งว่าจะฟ้องร้องคดีกับผู้ที่แจ้งความดำเนินคดีกับตน

  ประเด็นคำถาม

  1. หากผู้ร้องมีความประสงค์จะดำเนินคดีทางอาญากับคู่กรณีควรทำอย่างไร และการดำเนินคดีกับคู่กรณีจะมีผลกระทบต่อการเรียนของผู้ร้องหรือไม่

  2. ผู้ร้องต้องจัดหาทนายความในการขึ้นศาลหรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:23
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ขณะที่มารดาเสียชีวิตมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินทั้งหมด 8 แปลง ต่อมาพี่ชายคนกลางจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวให้แก่ พี่ชายคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 คนละหนึ่งแปลง ทั้งนี้ นอกจากผู้จัดการมรดกจะโอนที่ดินส่วนของตนเองจำนวน 1 แปลงเป็นชื่อตนเองแล้ว ยังโอนที่ดินส่วนของน้องชายอีก 1 แปลงเป็นชื่อตนเองด้วย เพื่อนำไปจดจำนองกับธนาคาร

  ผู้จัดการมรดกเป็นตัวแทนของครอบครัวในการทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์จำนวน 2 แห่ง ต่อมาทางโครงการพบว่ามีการทุจริตการก่อสร้าง พี่น้องทุกคนจึงยื่นคำฟ้องขอถอนผู้จัดการมรดกและดำเนินคดีฐานผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก ภายหลังการพิจารณาศาลได้มีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ ส่วนคดียักยอกทรัพย์มรดก ศาลให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย พี่ชายคนกลาง(ผู้จัดการมรดกคนเดิม)จึงยอมคืนที่ดิน 2 แปลงที่ได้โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง รวมถึงที่ดินที่มารดาเคยยกให้อีก 1 แปลง รวมเป็นที่ดินที่คืนเข้ากองมรดกทั้งหมด 3 แปลง อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้ง 3 แปลงยังติดจำนองกับธนาคารอยู่ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและครอบครัวของผู้ร้องยังไม่มีเงินพอที่จะไถ่ถอนจำนองได้ ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ร้องเสนอแนวทางว่าอาจจะขายที่ดินที่พี่ชายคนกลางคืนมาก่อนหน้าจำนวน 1 แปลง มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อนำมาไถ่ถอนจำนองที่ดินอีก 2 แปลง โดยครอบครัวจะดำเนินการขายที่ดินและไถ่ถอนจำนองเอง  

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้จัดการมรดกสามารถให้ความยินยอมเป็นหนังสือ คืนที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่ติดจำนองธนาคารพาณิชย์อยู่ให้ทายาทโดยธรรมไถ่ถอนจำนองหรือโอนขายได้หรือไม่

  2. ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินหรือการโอนขายที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

  3. หากมีการจัดทำสัญญาคืนที่ดินกันแล้ว ต่อมาผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่กรรม และมีพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและอพาร์ทเม้นให้กับบุตรของตนเอง ผู้ร้องและทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิคัดค้านประการใดได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:20
 • ข้อเท็จจริง  

  ผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ขณะที่มารดาเสียชีวิตมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินทั้งหมด 8 แปลง ต่อมาพี่ชายคนกลางจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวให้แก่ พี่ชายคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 คนละหนึ่งแปลง ทั้งนี้ นอกจากผู้จัดการมรดกจะโอนที่ดินส่วนของตนเองจำนวน 1 แปลงเป็นชื่อตนเองแล้ว ยังโอนที่ดินส่วนของน้องชายอีก 1 แปลงเป็นชื่อตนเองด้วย เพื่อนำไปจดจำนองกับธนาคาร

  ผู้จัดการมรดกเป็นตัวแทนของครอบครัวในการทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์จำนวน 2 แห่ง ต่อมาทางโครงการพบว่ามีการทุจริตการก่อสร้าง พี่น้องทุกคนจึงยื่นคำฟ้องขอถอนผู้จัดการมรดกและดำเนินคดีฐานผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก ภายหลังการพิจารณาศาลได้มีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ ส่วนคดียักยอกทรัพย์มรดก ศาลให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย พี่ชายคนกลาง(ผู้จัดการมรดกคนเดิม)จึงยอมคืนที่ดิน 2 แปลงที่ได้โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง รวมถึงที่ดินที่มารดาเคยยกให้อีก 1 แปลง รวมเป็นที่ดินที่คืนเข้ากองมรดกทั้งหมด 3 แปลง อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้ง 3 แปลงยังติดจำนองกับธนาคารอยู่ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและครอบครัวของผู้ร้องยังไม่มีเงินพอที่จะไถ่ถอนจำนองได้ ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ร้องเสนอแนวทางว่าอาจจะขายที่ดินที่พี่ชายคนกลางคืนมาก่อนหน้าจำนวน 1 แปลง มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อนำมาไถ่ถอนจำนองที่ดินอีก 2 แปลง โดยครอบครัวจะดำเนินการขายที่ดินและไถ่ถอนจำนองเอง  

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้จัดการมรดกสามารถให้ความยินยอมเป็นหนังสือ คืนที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่ติดจำนองธนาคารพาณิชย์อยู่ให้ทายาทโดยธรรมไถ่ถอนจำนองหรือโอนขายได้หรือไม่

  2. ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินหรือการโอนขายที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

  3. หากมีการจัดทำสัญญาคืนที่ดินกันแล้ว ต่อมาผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่กรรม และมีพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและอพาร์ทเม้นให้กับบุตรของตนเอง ผู้ร้องและทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิคัดค้านประการใดได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  06/12/2019 - 09:20
 • ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2144/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายเพื่อดูแลคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ ได้จัดทนายความดำเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา จากอุบัติเหตุคืนวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา กรณีนางสาวแพรวาหรืออรชร ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีขาว ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค ด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮแอซ ซึ่งวิ่งเส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-สถานีหมอชิต (สาย ต.118) บนทางยกระดับอุตร

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  06/11/2019 - 13:55
 • ข้อเท็จจริง

       ผู้ร้องนำบ้านไปจำนองไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จนกระทั่งกรมบังคับคดีนำบ้านออกขายทอดตลาด และมีผู้ประมูลได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ต่อมากรมบังคับคดีมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินนนทบุรีให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังสำเนาโฉนดให้เป็นชื่อผู้ที่ประมูลได้  และสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เคยทำหนังสือติดตามให้มาไถ่ถอนไป 2 ครั้งแล้ว แต่ที่อยู่ตามที่ผู้ประมูลแจ้งไว้ ไม่มีผู้รับ สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงหักเงินกู้ของผู้ร้องอยู่ทุกเดือน ทำให้ผู้ร้องเหลือเงินเพียงเดือนละ 200 บาท

  ประเด็นคำถาม

            1. กฎหมายกำหนดระยะเวลาหรือไม่ว่าผู้ประมูลต้องไถ่ถอนภายในกี่เดือน

            2. เมื่อกรมบังคับคดีมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินนนทบุรีให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังสำเนาโฉนดให้เป็นชื่อผู้ที่ประมูลบ้านได้ ผู้ร้องยังคงเป็นลูกหนี้สหกรณ์อยู่หรือไม่

            3. การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงหักเงินกู้ของผู้ร้องทุกเดือนเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่

            4. ถ้ามีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถขายบ้านได้หรือไม่

            5. ผู้ร้องจะทำอย่างไรต่อไปได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  11/29/2018 - 12:32