Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2144/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายเพื่อดูแลคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ ได้จัดทนายความดำเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา จากอุบัติเหตุคืนวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา กรณีนางสาวแพรวาหรืออรชร ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีขาว ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค ด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ ยี่ห้อโตโยต้า ไฮแอซ ซึ่งวิ่งเส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-สถานีหมอชิต (สาย ต.118) บนทางยกระดับอุตร

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  06/11/2019 - 13:55
 • ข้อเท็จจริง

       ผู้ร้องนำบ้านไปจำนองไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จนกระทั่งกรมบังคับคดีนำบ้านออกขายทอดตลาด และมีผู้ประมูลได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ต่อมากรมบังคับคดีมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินนนทบุรีให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังสำเนาโฉนดให้เป็นชื่อผู้ที่ประมูลได้  และสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เคยทำหนังสือติดตามให้มาไถ่ถอนไป 2 ครั้งแล้ว แต่ที่อยู่ตามที่ผู้ประมูลแจ้งไว้ ไม่มีผู้รับ สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงหักเงินกู้ของผู้ร้องอยู่ทุกเดือน ทำให้ผู้ร้องเหลือเงินเพียงเดือนละ 200 บาท

  ประเด็นคำถาม

            1. กฎหมายกำหนดระยะเวลาหรือไม่ว่าผู้ประมูลต้องไถ่ถอนภายในกี่เดือน

            2. เมื่อกรมบังคับคดีมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินนนทบุรีให้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังสำเนาโฉนดให้เป็นชื่อผู้ที่ประมูลบ้านได้ ผู้ร้องยังคงเป็นลูกหนี้สหกรณ์อยู่หรือไม่

            3. การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงหักเงินกู้ของผู้ร้องทุกเดือนเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่

            4. ถ้ามีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถขายบ้านได้หรือไม่

            5. ผู้ร้องจะทำอย่างไรต่อไปได้บ้าง

  คลังคำตอบ
  admin
  11/29/2018 - 12:32
 • ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018)

  คุณสมบัติ

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  09/20/2018 - 10:05
 •           ผู้ร้องจอดรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับ-ส่งเพื่อนบริเวณป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้า เป็นเวลาประมาณ ๑ นาที จึงถูกตำรวจยึดใบขับขี่และเขียนใบสั่งให้ โดยระบุความผิดฐานจอดรถกีดขวางการจราจร

  ประเด็นคำถาม

  1. การกระทำของผู้ร้องมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
  2. ตำรวจมีอำนาจยึดใบขับขี่หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  09/19/2018 - 09:39
 •           หอพักที่ผู้ร้องอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น มีห้องน้ำรวม อัตราค่าเช่าเดือนละ 1500 บาท แต่เดิมเจ้าของหอพักได้จดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งหอพักไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 เจ้าของหอพักได้มีการต่อใบอนุญาตมาโดยตลอด จนกระทั่งได้มีการออกพระราชบัญญัติหอพักขึ้นมาใหม่และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบหอพัก พ.ศ.2560 ต่อมานายทะเบียนได้ทำการประเมินมาตรฐานของหอพักเพื่อต่อใบอนุญาต ซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาต เนื่องจากการดำเนินกิจการของหอพักนั้นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในหลายๆกรณี  นายทะเบียนจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่เจ้าของหอพักแห่งนี้ได้

  ประเด็นคำถาม

  • เจ้าของหอพักควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
  คลังคำตอบ
  admin
  08/21/2018 - 08:23
 •           นาย ก. แต่งตั้งนาย ข. เป็นทนายความให้ว่าความในคดีแพ่ง โดยในใบแต่งทนายความมีข้อความระบุแต่เพียงว่า “แต่งตั้งนาย ข. ให้ว่าความในคดีแพ่ง จนจบสิ้น” ต่อมาระหว่างการพิจารณาคดี นาย ข. ได้ลงชื่อยอมรับต่อศาลและคู่ความว่า นาย ก. ได้กระทำความผิดจริงและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดตามที่คู่ความฟ้อง โดยในวันดังกล่าว นาย ก. ไม่ได้ไปศาล จึงไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วย

  ประเด็นคำถาม

  • นาย ข. ซึ่งเป็นทนายความสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  08/16/2018 - 10:35
 • ข้อเท็จจริง

  ข้าพเจ้าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีบุตรผู้เยาว์กับสามี ต่อมาสามีของข้าพเจ้าได้ไปมีความสัมพันธ์และแต่งงานกับหญิงอื่นอย่างเปิดเผย โดยที่ยังมิได้หย่าร้างกับข้าพเจ้า เนื่องจากมีบุตรกับหญิงคนใหม่ สามีของข้าพเจ้าได้ยกรถยนต์อันเป็นสินสมรสจำนวน 1 คันให้กับข้าพเจ้า แต่ไม่ยอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

  ประเด็นคำถาม

  1. ข้าพเจ้าสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากหญิงอื่นที่มามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับสามีได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
  2. สามีต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
  คลังคำตอบ
  admin
  08/07/2018 - 16:00
 •           ที่ทำงานของผู้ร้องมีลักษณะเป็น Home Office และเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นชาวต่างชาตินำสุนัขพันธุ์บุลลี่ (Bully) มาเลี้ยง โดยไม่มีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เริ่มจากจำนวน 1 ตัว ต่อมาค่อยๆ เพิ่มเป็น 11 ตัว ซึ่งสุนัขพันธุ์ดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์จากสุนัขพันธุ์พิตบลู (Pitbull) เพื่อให้มีความดุร้ายน้อยลง แต่ยังคงมีความดุร้ายอยู่ดี
  เจ้าของบริษัทวางแผนที่จะเลี้ยงดูสุนัขทั้ง 11 ตัวเพื่อผสมพันธุ์ขาย แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนหรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือเอกสารใดๆ โดยสุนัขทั้ง 11 ตัว ถูกเลี้ยงอยู่ในกรงสุนัขที่ค่อนข้างแน่นหนา โดยมีประตูเข้าออกถึง 2 ชั้น เพื่อป้องกันมิให้สุนัขหลุดออกมาได้ ต่อมา ได้พาสุนัข 1 ตัวเข้ารับการฝึก แต่กลับยกเลิกโปรแกรมการฝึกกลางคันหลังจากฝึกไปได้เพียง 15 วัน ส่วนอีก 10 ตัวที่เหลือ ยังไม่ได้รับการฝึกใดๆ
            ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เจ้าของบริษัทได้ปล่อยสุนัขบางตัวออกมาเดินเล่นนอกกรงเป็นครั้งคราว โดยไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหรือคนกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน) ซึ่งบ่อยครั้งสุนัขได้ออกมาเดินอยู่ภายในออฟฟิศ สร้างความหวาดกลัวให้กับพนักงาน ทั้งยังสร้างความรำคาญใจให้กับพนักงานกรณีที่สุนัขถ่ายของเสียเรี่ยราดภายในออฟฟิศ พนักงานได้แจ้งความกังวลใจเกี่ยวกับภัยอันตรายจากสุนัขพันธุ์นี้ให้แก่เจ้าของบริษัททราบในที่ประชุม แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ ที่เป็นรูปธรรม แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีพนักงานในบริษัทถูกสุนัขทำร้ายก็ตาม

  ประเด็นคำถาม
  1. การเลี้ยงสุนัขในกรณีนี้ผิดกฎหมายหรือไม่
  2. ในฐานะลูกจ้างควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติต่อลูกจ้างชาวไทยแตกต่างจากลูกจ้างชาวต่างชาติ
  3. เพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน ก่อนเจ้าของบริษัทเลี้ยงสุนัขทั้ง 11 ตัว สามารถใช้สิทธิในการทำงานที่บ้านโดยไม่ถูกไล่ออกหรือได้รับผลกระทบทางลบใดๆ ได้หรือไม่
   

  คลังคำตอบ
  admin
  08/06/2018 - 16:05
 •           กรณีมีการเล่นฟุตบอล ที่สนามของหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 16.30 ถึง 19.00 น. โดยเวลาประมาณ 18.40 น. แล้วมีสมาชิกหมู่บ้านรายหนึ่ง บอกว่า “ผมเป็นตำรวจ ถ้าไม่เงียบ เดี๋ยวจะจับให้หมดเลย” จากนั้นสมาชิกหมู่บ้านคนดังกล่าวหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวีดิโอ 

  ประเด็นคำถาม

  • อยากทราบว่าผู้ที่เล่นฟุตบอลกระทำความผิดกฎหมายเรื่องใด หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  08/03/2018 - 11:19
 •           ผู้ซื้อทำสัญญาซื้อขายหมูจากผู้ขาย ในราคา 4,000 บาท โดยผู้ซื้อได้รับหมูไปแล้วแต่ตกลงกับผู้ขายว่าจะชำระราคาหมูภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ขายจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่าหมูผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระตามที่ตกลงกันไว้โดยแจ้งว่าไม่มีเงิน ผู้ขายจึงให้ผู้ซื้อเขียนสัญญาซื้อขายย้อนหลังเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยเขียนวันถึงกำหนดชำระหนี้ใหม่เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เมื่อถึงกำหนดผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก ผู้ขายจึงแจ้งความข้อหาฉ้อโกง แต่ตำรวจเรียกมาไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยผู้ซื้อยินยอมผ่อนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยและทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐาน แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ได้หรือไม่ พ้นกำหนดอายุความในการฟ้องคดีหรือยังและสามารถเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
  2. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อฐานผิดสัญญาซื้อขายได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  08/02/2018 - 09:20