Skip to main content

เนื้อหาทั้งหมด

 • ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018)

  คุณสมบัติ

  ข่าวสารและกิจกรรม
  admin
  09/20/2018 - 10:05
 •           ผู้ร้องจอดรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับ-ส่งเพื่อนบริเวณป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้า เป็นเวลาประมาณ ๑ นาที จึงถูกตำรวจยึดใบขับขี่และเขียนใบสั่งให้ โดยระบุความผิดฐานจอดรถกีดขวางการจราจร

  ประเด็นคำถาม

  1. การกระทำของผู้ร้องมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
  2. ตำรวจมีอำนาจยึดใบขับขี่หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  09/19/2018 - 09:39
 •           หอพักที่ผู้ร้องอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น มีห้องน้ำรวม อัตราค่าเช่าเดือนละ 1500 บาท แต่เดิมเจ้าของหอพักได้จดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งหอพักไว้ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 เจ้าของหอพักได้มีการต่อใบอนุญาตมาโดยตลอด จนกระทั่งได้มีการออกพระราชบัญญัติหอพักขึ้นมาใหม่และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบหอพัก พ.ศ.2560 ต่อมานายทะเบียนได้ทำการประเมินมาตรฐานของหอพักเพื่อต่อใบอนุญาต ซึ่งนายทะเบียนไม่อนุญาต เนื่องจากการดำเนินกิจการของหอพักนั้นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในหลายๆกรณี  นายทะเบียนจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่เจ้าของหอพักแห่งนี้ได้

  ประเด็นคำถาม

  • เจ้าของหอพักควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
  คลังคำตอบ
  admin
  08/21/2018 - 08:23
 •           นาย ก. แต่งตั้งนาย ข. เป็นทนายความให้ว่าความในคดีแพ่ง โดยในใบแต่งทนายความมีข้อความระบุแต่เพียงว่า “แต่งตั้งนาย ข. ให้ว่าความในคดีแพ่ง จนจบสิ้น” ต่อมาระหว่างการพิจารณาคดี นาย ข. ได้ลงชื่อยอมรับต่อศาลและคู่ความว่า นาย ก. ได้กระทำความผิดจริงและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดตามที่คู่ความฟ้อง โดยในวันดังกล่าว นาย ก. ไม่ได้ไปศาล จึงไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วย

  ประเด็นคำถาม

  • นาย ข. ซึ่งเป็นทนายความสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  08/16/2018 - 10:35
 •      ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีบุตรผู้เยาว์กับสามี ต่อมาสามีของผู้ร้องได้ไปมีความสัมพันธ์และแต่งงานกับหญิงอื่นอย่างเปิดเผย โดยที่ยังมิได้หย่าร้างกับผู้ร้อง เนื่องจากมีบุตรกับหญิงคนใหม่ สามีของผู้ร้องได้ยกรถยนต์อันเป็นสินสมรสจำนวน 1 คันให้กับผู้ร้องแต่ไม่ยอมส่งค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้ร้องสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากหญิงอื่นที่มามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับสามีได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
  2. สามีต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร
  คลังคำตอบ
  admin
  08/07/2018 - 16:00
 •           ที่ทำงานของผู้ร้องมีลักษณะเป็น Home Office และเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นชาวต่างชาตินำสุนัขพันธุ์บุลลี่ (Bully) มาเลี้ยง โดยไม่มีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เริ่มจากจำนวน 1 ตัว ต่อมาค่อยๆ เพิ่มเป็น 11 ตัว ซึ่งสุนัขพันธุ์ดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์จากสุนัขพันธุ์พิตบลู (Pitbull) เพื่อให้มีความดุร้ายน้อยลง แต่ยังคงมีความดุร้ายอยู่ดี
  เจ้าของบริษัทวางแผนที่จะเลี้ยงดูสุนัขทั้ง 11 ตัวเพื่อผสมพันธุ์ขาย แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนหรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือเอกสารใดๆ โดยสุนัขทั้ง 11 ตัว ถูกเลี้ยงอยู่ในกรงสุนัขที่ค่อนข้างแน่นหนา โดยมีประตูเข้าออกถึง 2 ชั้น เพื่อป้องกันมิให้สุนัขหลุดออกมาได้ ต่อมา ได้พาสุนัข 1 ตัวเข้ารับการฝึก แต่กลับยกเลิกโปรแกรมการฝึกกลางคันหลังจากฝึกไปได้เพียง 15 วัน ส่วนอีก 10 ตัวที่เหลือ ยังไม่ได้รับการฝึกใดๆ
            ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เจ้าของบริษัทได้ปล่อยสุนัขบางตัวออกมาเดินเล่นนอกกรงเป็นครั้งคราว โดยไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหรือคนกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน) ซึ่งบ่อยครั้งสุนัขได้ออกมาเดินอยู่ภายในออฟฟิศ สร้างความหวาดกลัวให้กับพนักงาน ทั้งยังสร้างความรำคาญใจให้กับพนักงานกรณีที่สุนัขถ่ายของเสียเรี่ยราดภายในออฟฟิศ พนักงานได้แจ้งความกังวลใจเกี่ยวกับภัยอันตรายจากสุนัขพันธุ์นี้ให้แก่เจ้าของบริษัททราบในที่ประชุม แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ ที่เป็นรูปธรรม แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีพนักงานในบริษัทถูกสุนัขทำร้ายก็ตาม

  ประเด็นคำถาม
  1. การเลี้ยงสุนัขในกรณีนี้ผิดกฎหมายหรือไม่
  2. ในฐานะลูกจ้างควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติต่อลูกจ้างชาวไทยแตกต่างจากลูกจ้างชาวต่างชาติ
  3. เพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน ก่อนเจ้าของบริษัทเลี้ยงสุนัขทั้ง 11 ตัว สามารถใช้สิทธิในการทำงานที่บ้านโดยไม่ถูกไล่ออกหรือได้รับผลกระทบทางลบใดๆ ได้หรือไม่
   

  คลังคำตอบ
  admin
  08/06/2018 - 16:05
 •           กรณีมีการเล่นฟุตบอล ที่สนามของหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 16.30 ถึง 19.00 น. โดยเวลาประมาณ 18.40 น. แล้วมีสมาชิกหมู่บ้านรายหนึ่ง บอกว่า “ผมเป็นตำรวจ ถ้าไม่เงียบ เดี๋ยวจะจับให้หมดเลย” จากนั้นสมาชิกหมู่บ้านคนดังกล่าวหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวีดิโอ 

  ประเด็นคำถาม

  • อยากทราบว่าผู้ที่เล่นฟุตบอลกระทำความผิดกฎหมายเรื่องใด หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  08/03/2018 - 11:19
 •           ผู้ซื้อทำสัญญาซื้อขายหมูจากผู้ขาย ในราคา 4,000 บาท โดยผู้ซื้อได้รับหมูไปแล้วแต่ตกลงกับผู้ขายว่าจะชำระราคาหมูภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ขายจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่าหมูผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระตามที่ตกลงกันไว้โดยแจ้งว่าไม่มีเงิน ผู้ขายจึงให้ผู้ซื้อเขียนสัญญาซื้อขายย้อนหลังเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยเขียนวันถึงกำหนดชำระหนี้ใหม่เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เมื่อถึงกำหนดผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก ผู้ขายจึงแจ้งความข้อหาฉ้อโกง แต่ตำรวจเรียกมาไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยผู้ซื้อยินยอมผ่อนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยและทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐาน แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ผู้ซื้อก็ไม่นำเงินมาชำระหนี้อีก

  ประเด็นคำถาม

  1. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ได้หรือไม่ พ้นกำหนดอายุความในการฟ้องคดีหรือยังและสามารถเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
  2. ผู้ขายสามารถฟ้องผู้ซื้อฐานผิดสัญญาซื้อขายได้หรือไม่
  คลังคำตอบ
  admin
  08/02/2018 - 09:20
 •           ปู่ของแฟนผู้ร้องเป็นเส้นเลือดในสมองแตก อัมพาตครึ่งซีก นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่ได้ การรับรู้เหมือนเข้าใจที่พูดเป็นบางครั้ง เป็นมา 2 ปีแล้ว แฟนผู้ร้องเป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียว ต้องการเป็นผู้อนุบาลผู้ป่วย แต่ไม่ทราบว่าจะทำได้อย่างไร เนื่องจากไม่ใช่หลานแท้ๆ เพราะปู่เป็นสามีคนที่สองของย่า และปู่ไม่มีลูกกับย่า ปู่มีพี่น้องอยู่แต่ก็อายุมากแล้ว จึงให้แฟนผู้ร้องเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ปู่เป็นข้าราชการบำนาญได้รับเงินเป็นรายเดือน และไม่ได้ทำเอทีเอ็มไว้ ทำให้เวลาเบิกเงินต้องพาปู่ไปด้วยทุกครั้ง ผู้ร้องกังวลว่าถ้าต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วไม่สามารถพาปู่ไปเบิกเงินได้จะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาและซื้อของใช้จำเป็น

  ประเด็นคำถาม

  1. ในกรณีที่ไม่ใช่หลานแท้ๆ สามารถขอเป็นผู้อนุบาลผู้ป่วยและทำธุรกรรมต่าง ๆ แทนผู้ป่วยได้หรือไม่ และถ้าสามารถทำได้จะติดต่อขอทำเรื่องได้ที่ไหน
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถขอเป็นผู้อนุบาลได้ผู้ร้องอยากขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางต่อไป
  คลังคำตอบ
  admin
  08/01/2018 - 10:39
 •           ชายสัญชาติจีนสมรสกับหญิงสัญชาติไทย มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชายชาวจีนมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต่อมาภรรยาชาวไทยเสียชีวิต สามีชาวจีนต้องการให้บิดาของภรรยาเป็นผู้จัดการมรดกจึงลงชื่อในหนังสือให้ความยินยอมของทายาทเป็นภาษาจีนพร้อมแนบหนังสือเดินทางและสำเนาให้ด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในฐานะทายาทโดยธรรมและผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรเพื่อให้บิดาของภรรยาร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก

  ประเด็นคำถาม

            การลงลายมือชื่อเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อหรือไม่

  คลังคำตอบ
  admin
  07/26/2018 - 08:06