Skip to main content

หมวดหมู่ - กศป.

ค่ายวันเด็กปีที่ 11 ตอน อุตริ...เด็ด

เมื่อวันที่ 3-9 มค. 2554 ทางกลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายวันเด็กโดยมีชื่อว่า "ค่ายวันเด็กปีที่11 ตอน อุตริ...เด็ด" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์...

webmaster
9 มกราคม 2554
ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ปี 53 ตอน Law Safari

 

ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ตอน Law Safari บุกป่าฝ่านิติกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่ายลูกเสือซาฟารี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน...
webmaster
21 พฤศจิกายน 2553