Skip to main content

หมวดหมู่ - ค่ายลูกเสือซาฟารี

ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ปี 53 ตอน Law Safari

 

ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ตอน Law Safari บุกป่าฝ่านิติกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่ายลูกเสือซาฟารี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน...
webmaster
21 พฤศจิกายน 2553