Skip to main content

หมวดหมู่ - ค่ายวันเด็ก

ค่ายวันเด็กปีที่ 11 ตอน อุตริ...เด็ด

เมื่อวันที่ 3-9 มค. 2554 ทางกลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายวันเด็กโดยมีชื่อว่า "ค่ายวันเด็กปีที่11 ตอน อุตริ...เด็ด" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์...

webmaster
9 มกราคม 2554