Skip to main content

หมวดหมู่ - จำเลย

ข้อเท็จจริง

ผมซื้อฝากที่ดินแปลงหนึ่งมาจากผู้ขายฝาก แต่มีคนฟ้องเพิกถอนสัญญาซื้อขายโดยอ้างในฟ้องว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตอนนี้มีหมายนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ผมต้องทำอย่างไรครับ

ประเด็นคำถาม

1. คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมคืออะไร

2. ในฐานะคู่ความในคดี เมื่อมีการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

webmaster
24 กรกฎาคม 2552

ข้อเท็จจริง

โดนแจ้งว่าทำความผิดในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนามีหมายเรียกมาต้องไปขึ้นศาลจังหวัดที่เกิดเหตุหรือภูมิลำเนา มีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้ในต่างจังหวัด ผู้ต้องหาและเจ้าทุกข์อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่แจ้งเหตุจะต้อง ไปสอบสวนที่จังหวัดที่รับแจ้งแล้วก็ต้องขึ้นศาลใช่หรือไม่

ประเด็นคำถาม

1. เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีอาญามีอะไรบ้าง

2. เขตอำนาจสอบสวนคดีอาญามีอะไรบ้าง

3. กรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจใดมีเขตอำนาจสอบสวน และศาลใดมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอาญา

webmaster
27 พฤษภาคม 2552