Skip to main content

หมวดหมู่ - ผู้จัดการมรดก

ข้อเท็จจริง  

ต้องการสอบถามว่า เมื่อมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว กรณีผู้ตายไม่มีทรัพย์อื่นใดอีก นอกจากบ้านที่พักอาศัย หากทายาทส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันทรัพย์มรดกดังกล่าวเพราะยังใช้เป็นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ควรดำเนินการอย่างไร

ประเด็นคำถาม

1. ผู้จัดการมรดกต้องยื่นคำขอเพื่อลงชื่อเป็นผู้จัดการมรดกในโฉนดหรือไม่

2. หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในการทำบัญชีทรัพย์สิน ผ่านมาหลายปีแล้วควรต้องไปยื่นเรื่องหรือไม่ เมื่อทายาทส่วนใหญ่ไม่ต้องการขายทรัพย์สินนั้น

3.ควรต้องดำเนินการอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

admin
12 มิถุนายน 2562

ข้อเท็จจริง  

ผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ขณะที่มารดาเสียชีวิตมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินทั้งหมด 8 แปลง ต่อมาพี่ชายคนกลางจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวให้แก่ พี่ชายคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 คนละหนึ่งแปลง ทั้งนี้ นอกจากผู้จัดการมรดกจะโอนที่ดินส่วนของตนเองจำนวน 1 แปลงเป็นชื่อตนเองแล้ว ยังโอนที่ดินส่วนของน้องชายอีก 1 แปลงเป็นชื่อตนเองด้วย เพื่อนำไปจดจำนองกับธนาคาร

ผู้จัดการมรดกเป็นตัวแทนของครอบครัวในการทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์จำนวน 2 แห่ง ต่อมาทางโครงการพบว่ามีการทุจริตการก่อสร้าง พี่น้องทุกคนจึงยื่นคำฟ้องขอถอนผู้จัดการมรดกและดำเนินคดีฐานผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก ภายหลังการพิจารณาศาลได้มีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ ส่วนคดียักยอกทรัพย์มรดก ศาลให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย พี่ชายคนกลาง(ผู้จัดการมรดกคนเดิม)จึงยอมคืนที่ดิน 2 แปลงที่ได้โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง รวมถึงที่ดินที่มารดาเคยยกให้อีก 1 แปลง รวมเป็นที่ดินที่คืนเข้ากองมรดกทั้งหมด 3 แปลง อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้ง 3 แปลงยังติดจำนองกับธนาคารอยู่ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและครอบครัวของผู้ร้องยังไม่มีเงินพอที่จะไถ่ถอนจำนองได้ ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ร้องเสนอแนวทางว่าอาจจะขายที่ดินที่พี่ชายคนกลางคืนมาก่อนหน้าจำนวน 1 แปลง มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อนำมาไถ่ถอนจำนองที่ดินอีก 2 แปลง โดยครอบครัวจะดำเนินการขายที่ดินและไถ่ถอนจำนองเอง  

ประเด็นคำถาม

1. ผู้จัดการมรดกสามารถให้ความยินยอมเป็นหนังสือ คืนที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่ติดจำนองธนาคารพาณิชย์อยู่ให้ทายาทโดยธรรมไถ่ถอนจำนองหรือโอนขายได้หรือไม่

2. ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินหรือการโอนขายที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

3. หากมีการจัดทำสัญญาคืนที่ดินกันแล้ว ต่อมาผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่กรรม และมีพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและอพาร์ทเม้นให้กับบุตรของตนเอง ผู้ร้องและทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิคัดค้านประการใดได้บ้าง

admin
12 มิถุนายน 2562

ข้อเท็จจริง  

ผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ขณะที่มารดาเสียชีวิตมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินทั้งหมด 8 แปลง ต่อมาพี่ชายคนกลางจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้แบ่งทรัพย์มรดกดังกล่าวให้แก่ พี่ชายคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 คนละหนึ่งแปลง ทั้งนี้ นอกจากผู้จัดการมรดกจะโอนที่ดินส่วนของตนเองจำนวน 1 แปลงเป็นชื่อตนเองแล้ว ยังโอนที่ดินส่วนของน้องชายอีก 1 แปลงเป็นชื่อตนเองด้วย เพื่อนำไปจดจำนองกับธนาคาร

ผู้จัดการมรดกเป็นตัวแทนของครอบครัวในการทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์จำนวน 2 แห่ง ต่อมาทางโครงการพบว่ามีการทุจริตการก่อสร้าง พี่น้องทุกคนจึงยื่นคำฟ้องขอถอนผู้จัดการมรดกและดำเนินคดีฐานผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก ภายหลังการพิจารณาศาลได้มีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่ ส่วนคดียักยอกทรัพย์มรดก ศาลให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย พี่ชายคนกลาง(ผู้จัดการมรดกคนเดิม)จึงยอมคืนที่ดิน 2 แปลงที่ได้โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง รวมถึงที่ดินที่มารดาเคยยกให้อีก 1 แปลง รวมเป็นที่ดินที่คืนเข้ากองมรดกทั้งหมด 3 แปลง อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้ง 3 แปลงยังติดจำนองกับธนาคารอยู่ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและครอบครัวของผู้ร้องยังไม่มีเงินพอที่จะไถ่ถอนจำนองได้ ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้ร้องเสนอแนวทางว่าอาจจะขายที่ดินที่พี่ชายคนกลางคืนมาก่อนหน้าจำนวน 1 แปลง มูลค่า 20 ล้านบาท เพื่อนำมาไถ่ถอนจำนองที่ดินอีก 2 แปลง โดยครอบครัวจะดำเนินการขายที่ดินและไถ่ถอนจำนองเอง  

ประเด็นคำถาม

1. ผู้จัดการมรดกสามารถให้ความยินยอมเป็นหนังสือ คืนที่ดินทั้ง 3 แปลง ที่ติดจำนองธนาคารพาณิชย์อยู่ให้ทายาทโดยธรรมไถ่ถอนจำนองหรือโอนขายได้หรือไม่

2. ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินหรือการโอนขายที่ดิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

3. หากมีการจัดทำสัญญาคืนที่ดินกันแล้ว ต่อมาผู้จัดการมรดกได้ถึงแก่กรรม และมีพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและอพาร์ทเม้นให้กับบุตรของตนเอง ผู้ร้องและทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิคัดค้านประการใดได้บ้าง

admin
12 มิถุนายน 2562

ข้อเท็จจริง

ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งพี่สาวผม เป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อผม แต่ด้วยที่ผ่านมา พี่สาวผมไม่ยอมเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์มรดกพ่อของผมเลย ผมจะทำอย่างไรดี มีคนเคยแนะนำให้ผมรายงานศาลและขอให้ศาลปลดพี่สาวจากการเป็นผู้จัดการมรดก เพระถือว่ากระทำผิดหน้าที่ แต่ผมก็ไม่อยากจะให้รุนแรงอย่างนั้น เลยต้องการทราบข้อกฎหมายหรือวิธีการทางกฎหมายว่าผมจะบังคับให้พี่สาวผมรายงานความคืบหน้าได้อย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ

ประเด็นคำถาม

1. ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไร

2. หากผู้จัดการมรดกไม่ทำหน้าที่ ทายาทมีควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการทำหน้าที่นั้น

webmaster
25 ธันวาคม 2551