Skip to main content

หมวดหมู่ - พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ข้าพเจ้าติดต่อซื้อสินค้ากับนาย A ผ่านช่องทางออนไลน์ นาย A ใช้ถ้อยคำในการเสนอขายสินค้าที่ดูน่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าจึงหลงเชื่อและได้โอนเงินชำระค่าสินค้าให้แก่นาย A ต่อมาข้าพเจ้าเห็นข้อความที่บุคคลอื่นโพสแจ้งเตือนเรื่องการหลอกลวงของนาย A ในลักษณะเป็นการฉ้อโกง เมื่อข้าพเจ้าติดต่อนาย A เพื่อสอบถามเรื่องสินค้า แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้

จากการที่ข้าพเจ้าหาข้อมูลจึงพบว่านาย A ได้ฉ้อโกงมาแล้วหลายคน โดยมีวิธีหลอกลวงให้บุคคลอื่น ๆ โอนเงินให้แก่ตนแตกต่างกันไป ขณะนี้ข้าพเจ้ามีพยานหลักฐานพอสมควรโดยรวบรวมจากผู้เสียหายรายอื่น ๆ  

ประเด็นคำถาม

  1. สามารถรวบรวมพยานหลักฐานของผู้เสียหายรายอื่น ๆ เพื่อยื่นฟ้องได้หรือไม่
  2. หากเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการล่าช้า ควรยื่นฟ้องภายในระยะเวลาใด

ข้อกฎหมาย

          ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3), 343 และ 348

          พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1)

admin
25 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริง   มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้โทรมาที่สำนักงาน ( วันศุกร์ ) ในขณะที่ข้าพเจ้าไปราชการว่าข้าพเจ้าแย่งสามรชาวบ้านและจะเข้ามาหาข้าพเจ้าที่สำนักงานในวันจันทร์ จากนั้น ได้มี sms เข้ามือถือผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดตรัง กระบี่ ( โรงเรียนในสังกัด ) และบุคคลในสังกัด โดยระบุชื่อ นามสกุล และชื่อเล่นของข้าพเจ้า  และในข้อความบอกว่า แย่งสามีชาวบ้าน แรดร่าน อยากได้ผัวคนอื่น ต้องการให้ผัวเมียเขาเลิกกัน เป็นข้อความที่หยาบคาย และทำให้เกิดความเสียหาย ขณะนี้ บางคนเข้าใจ และเห็นใจข้าพเจ้า แต่ไม่มีวิธีการสืบค้นได้เลยว่าผู้ที่ส่ง sms  นั้น  คือใคร เนื่องจากผู้ส่งจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ ครูฝรั่งที่ข้าพเจ้าอบรมกับเขา ก็ได้รับ sms  ด้วย ซึ่งหลายคนวิเคราะห์ว่า ต้องเป็นคนใกล้ตัว เพราะคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของครูฝรั่ง คือเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและผุ้บิหารที่เข้าอบรมในครั้งนี้ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนแล้ว ปัจจุบันนี้ยงส่ง sms อยู่แต่จะไม่เข้ามือถือของข้าพเจ้า


ประเด็นคำถาม
1. อยากทราบว่ามีวิธีการใดบ้าง ที่จำทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้ส่ง sms
2. และจะดำเนินการอย่างไร
 

webmaster
2 พฤษภาคม 2557