Skip to main content

หมวดหมู่ - พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง แลสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องไม่ได้ให้ข้อเท็จจริง

ประเด็นคำถาม
1.ปืนมีทะเบียนพกพาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษหรือไม่
2.ปืนมีทะเบียนแต่คนพกพาเป็นคนละคนกันมีโทษหรือไม่
3.ปืน หมายความว่าอะไร
4.โทษของการพกปืนโดยนายทะเบียนไม่อนุญาตมีอย่างไร

webmaster
8 เมษายน 2557