Skip to main content

หมวดหมู่ - สัญญาจำนอง

 

ข้อเท็จจริง เมื่อ 10 ปีก่อน มีนายหน้าพาแม่ไปซื้อที่ดินแถวพัทยาและให้แม่ทำสัญญากู้เงินจากธนาคาร พอซื้อเสร็จนายหน้าสัญญาจะให้เงินตอบแทนค่าเสียเวลามาหนึ่งหมื่นบาท ปรากฏว่าเมื่อแม่ได้รับโอนที่ดินและนำที่ดินเข้าจำนองธนาคารแล้วปรากฏว่านายหน้าก็ไม่ติดต่ออะไรอีก แม่เองก็ไม่ได้ชำระหนี้ธนาคารเลยจนธนาคารฟ้องแม่ ศาลพิพากษาถึงที่สุดตั้งแต่ปี 2543 ว่าแม่มีหนี้ต้องชำระจำนวน 563,268.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี จากต้นเงิน 489,116.16 บาท โดยมีที่ดิน น.ส. 3 ก. เป็นหลักประกัน มีราคาประเมิน 400,000 บาท  ต่อมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพของมารดาผู้ร้องมาจากธนาคาร ได้ซื้อหนี้ตามคำพิพากษามาเมื่อปี 2548 ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของมารดาผู้ร้องแล้วไม่พบทรัพย์สินอื่น จึงได้ยื่นฟ้องมารดาผู้ร้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในวันที่ 2 พ.ย. 2553 โดยอ้างว่ามีมูลหนี้ค้างชำระ คือ ต้นเงินจำนวน 489,116.16 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 1,238,222.45 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมศาลในคดีเดิมจำนวน 15,062.50 บาท รวมเงินที่ต้องรับผิดต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์จำนวน 1,742,401.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระร้อยละ 19 ต่อปี หลังหักมูลค่าประเมินที่ดินที่เป็นหลักประกันราคา 400,000 บาทแล้ว ยังเหลือหนี้สินอีกไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

ตอนนี้แม่เป็นข้าราชการบำนาญ มีเงินบำนาญเหลืออยู่ประมาณ 3,900 บาท ไม่มีทรัพย์สินหรือรายอื่นใดอีก ศาลล้มละลายมีหมายนัดพิจารณานัดแรกในวันที่ 20 ธ.ค.53 เวลา 9.00 น

 

ประเด็นคำถาม

1. ค่าธรรมเนียมศาลแม่ไม่มีเงินจ่ายต้องทำอย่างไรบ้าง
2. สุดท้ายแล้วแม่จะต้องเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมคะ

webmaster
20 มกราคม 2554

ข้อเท็จจริง

กรณีผู้เช่าที่ดิน ได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่า แล้วนำสิ่งปลูกสร้างไปจำนองกับธนาคาร หากครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ยังไม่สามารถชำระหนี้คืนธนาคารเสร็จสิ้น จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

ประเด็นคำถาม

1. สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดามีลักษณะอย่างไร

2. ผลของการจำนองสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นตามสัญญาเช่าต่างตอบแทนฯ เป็นอย่างไร

webmaster
7 สิงหาคม 2552

ข้อเท็จจริง

กรณีเช่าช่วง แล้วธนาคารให้นำสิทธิการเช่าช่วงไปผูกพันเป็นประกัน และให้จำนองสิ่งปลูกสร้างเมื่อสร้างเสร็จ เจ้าของที่ดิน (ผู้ให้เช่า) ต้องเซ็นในสัญญาจำนองและทราบการนำสิทธิการเช่านั้นเป็นประกันหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

ประเด็นคำถาม

1. ผู้ให้เช่าที่ดินในสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดามีหน้าที่อย่างไรต่อผู้รับจำนองสิ่งปลูกสร้าง

2. กรณีข้างต้น เจ้าของที่ดินต้องนำที่ดินเข้าจำนองด้วยหรือไม่

webmaster
24 กรกฎาคม 2552

ข้อเท็จจริง

นาย ก. และนาย ข. กู้เงินจำนวน 4 ล้านบาท โดยนำที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมมาจำนองเป็นประกัน ต่อมามีการกู้เงินเพิ่มในนาม นาย ก. (คนเดียว) จำนวน 5 ล้านบาท จะสามารถขึ้นเงินจำนองจากหลักทรัพย์เดิมได้หรือไม่คะ

ประเด็นคำถาม

ทรัพย์รายเดียวจะนำมาจำนองประกันหนี้หลายรายได้หรือไม่

webmaster
11 มิถุนายน 2552