Skip to main content

หมวดหมู่ - หมายจับ

ข้อเท็จจริง

มีเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นแล้วอยู่ ๆ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาหลานชายผมที่บ้าน และบอกว่าเป็นฝีมือของหลานชายผมโดยอ้างว่ามีหมายจับศาลมาด้วย แต่จากคำให้การหลานชายผมบอกว่าไม่ได้กระทำผิดฐานฆ่าผู้ใด จึงอยากปรึกษาว่าถ้าหลานชายไม่ได้กระทำผิดจริงจะสามารถขอดูหมายจับได้หรือไม่

ประเด็นคำถาม

1. หมายจับจะออกได้เมื่อใด มีขั้นตอนการออกหมายจับอย่างไร

2. การจับกุมโดยไม่มีหมายจับทำได้หรือไม่ อย่างไร

3. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอตรวจดูหมายจับได้หรือไม่

webmaster
1 ธันวาคม 2552