Skip to main content

หมวดหมู่ - หึงหวง

ข้อเท็จจริง

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา ว่า "ถ้านายเอกเกิดความหึงหวงนางขาวที่เป็นภรรยา เพราะเห็นไปยืนคุยกับ แฟนเก่า นายเอกจึงใช้ปืนยิงนางขาว ถึงแก่ความตาย" กรณีนี้ ถือว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา หรือ ไม่เจตนา คะ? จะถือว่าเป็นการบันดาลโทสะได้หรือไม่คะ

ประเด็นคำถาม

1. บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด

2. เหตุบันดาลโทสะเป็นอย่างไร

3. กรณีข้างต้น นายเอกมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่ อย่างไร

webmaster
7 กันยายน 2552