Skip to main content

หมวดหมู่ - อุตรดิตถ์

อบรมกฎหมายและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ณ ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน และเปิดคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ รับปรึกษาปัญหากฎหมายโดยไม่คิดค่า้จ่าย เมื่อวันที่ 14 มกราคม...

webmaster
14 มกราคม 2554
อบรมกฎหมายและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ณ ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน และเปิดคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่รับปรึกษาปัญหากฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 13...

webmaster
13 มกราคม 2554
อบรมกฎหมายและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ณ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน และเปิดคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ รับปรึกษาปัญหากฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 12...

webmaster
12 มกราคม 2554
ค่ายวันเด็กปีที่ 11 ตอน อุตริ...เด็ด

เมื่อวันที่ 3-9 มค. 2554 ทางกลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายวันเด็กโดยมีชื่อว่า "ค่ายวันเด็กปีที่11 ตอน อุตริ...เด็ด" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์...

webmaster
9 มกราคม 2554