Skip to main content

หมวดหมู่ - facbook

facebook

ศูนย์นิติศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางคดีความในการติดตามคดีและเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุบนทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 โดยมีศูนย์กลางการทำงานที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ...

webmaster
25 มกราคม 2554