Skip to main content

บทบรรณาธิการ

  •              สวัสดีครับทุกท่าน  ในฐานะที่ผมได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับเข้ามาช่วยประสานและผลักดันงานของศูนย์นิติศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป เมื่อได้เข้ามาสัมผัสงานต่าง ๆ พบว่า ศูนย์นิติศาสตร์ยังคงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
  •             สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการสื่อสารข้อมูลภารกิจของศูนย์นิติศาสตร์ผ่านสารบรรณาธิการฉบับนี้ คงเป็นการสื่อสารให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบถึงภารกิจที่ศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินการไปหมาดๆก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2556 รวมถึงแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยศูนย์นิติศาสตร์พยายามผลักดันนโยบายใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรศูนย์นิติศาสตร์ จากบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ และจากผู้มีอุปการคุณภายนอกหน่วยงานทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน...
  •   สวัสดีครับทุกท่าน ในโอกาสที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานของศูนย์นิติศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้กฎหมายและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสงานด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะประกอบอาชีพนักกฎหมายต่อไป
  • และแล้วการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับ หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 ทีม ได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการเพื่อต่อสู้กับโจทย์ข้อสอบที่มีความท้าทาย พร้อมกับการแถลงการณ์โต้ตอบกันระหว่างทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างน่าตื่นเต้น ในที่สุดก็ได้ทีมผู้ชนะเลิศ คือทีมหมายเลข 06 นายณัฐพงค์ ทรายหมอ และนายปิยะณัฐ พูลจันทร์ ส่วนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คือทีมหมายเลข 07 นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา และนางสาวภัทรวิภา รักษาแก้ว ...
  •          สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ สำหรับปีนี้ทางศูนย์นิติศาสตร์ จะมีกิจกรรมดีๆมาอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านผู้ติดตามไม่พลาดกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้น โดยขอเริ่มจากกิจกรรมที่ใกล้จะถึงเร็วๆนี้ครับ คือโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ศาลยุติธรรม โดยเปิดรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าฝึกงานกับหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2561 นี้ (รายละเอียดสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์นี้ และทาง Facebook เพจ ศูนย์นิติศาสตร์) ซึ่งการฝึกงานในกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกในช่วงภาคฤดูร้อน...
  • กลับมาพบกันอีกครั้ง กับกิจกรรมของศูนย์นิติศาสตร์ ที่เคยได้แจ้งไว้ว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเอกชน สถาบันการเงิน และสำนักงานทนายความ นั้น ขณะนี้ศูนย์นิติศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อสถานที่รับฝึกงานภาคปฏิบัติ และรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งแต่ละสถานที่ก็รับนักศึกษา่ฝึกงานในจำนวนที่จำกัด อย่างไรก็อย่าลืมมาส่งใบสมัครกันนะครับ 
  • การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ผลสรุปคือ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือ นายณัฐพงค์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากอัยการสูงสุดและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือ นายกฤษฎา โสวนางกูร และ...
  • ในขณะนี้มีผู้มาปรึกษาปัญหากฎหมายเป็นจำนวนมาก มีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอยู่หลายแง่มุมด้วยกัน ทางศูนย์นิติศาสตร์ จึงได้รวบรวมปัญหากฎหมาย กรณีศึกษาทีเกิดขึ้นจริงๆ มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาและนำไปปรับใช้กันได้ครับ ทั้งนี้ศูนย์นิติศาสตร์ จะนำปัญหากฎหมายและแนวทางการให้คำปรึกษา มาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องครับ ผู้ใดสนใจสามารถคลิกเข้าไปได้ที่หัวข้อ "คลินิกกฎหมาย" ได้เลยครับ