Skip to main content

ฉบับที่ 15 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

กลับมาพบกันอีกครั้ง กับกิจกรรมของศูนย์นิติศาสตร์ ที่เคยได้แจ้งไว้ว่าจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเอกชน สถาบันการเงิน และสำนักงานทนายความ นั้น ขณะนี้ศูนย์นิติศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อสถานที่รับฝึกงานภาคปฏิบัติ และรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งแต่ละสถานที่ก็รับนักศึกษา่ฝึกงานในจำนวนที่จำกัด อย่างไรก็อย่าลืมมาส่งใบสมัครกันนะครับ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งคือ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้แล้วนะครับ อย่างไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไป แล้วจะนำกิจกรรมดีๆมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ