Skip to main content

ฉบับที่ 16 (เดือนกรกฎาคม 2561)

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ผลสรุปคือ

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือ นายณัฐพงค์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา

ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากอัยการสูงสุดและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือ นายกฤษฎา โสวนางกูร และ นายเหนือเมฆ จันทนิตย์

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความและเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ทีมจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือนางสาววริศรา แจ่มจรรยา และนายฐานะปราชญ์ รัชนกุล และทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขันคือ นางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์ และนายเอกสิทธิ์ เขียวคราม

นอกจากนี้แล้วศูนย์นิติศาสตร์ ยังคงมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าช่องทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ อย่าลืมติดตามกันนะครับ