Skip to main content

ฉบับที่ 17 (เดือนสิงหาคม 2561)

ในขณะนี้มีผู้มาปรึกษาปัญหากฎหมายเป็นจำนวนมาก มีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอยู่หลายแง่มุมด้วยกัน ทางศูนย์นิติศาสตร์ จึงได้รวบรวมปัญหากฎหมาย กรณีศึกษาทีเกิดขึ้นจริงๆ มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาและนำไปปรับใช้กันได้ครับ ทั้งนี้ศูนย์นิติศาสตร์ จะนำปัญหากฎหมายและแนวทางการให้คำปรึกษา มาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องครับ ผู้ใดสนใจสามารถคลิกเข้าไปได้ที่หัวข้อ "คลินิกกฎหมาย" ได้เลยครับ